Szakdolgozati információk / témaválasztás

Szakdolgozati témaválasztás

 

A 2021/22. év II. félévétől a szakdolgozati témák választása már nem online módon, hanem papír alapon, úgynevezett Feladat-kiíró lapon történik. 

A szakdolgozat témájának, konzulensének kiválasztása a Feladat-kiíró lappal történik a tanszéki honlapon meghirdetett témák alapján.

A hallgatóknak lehetősége van egyéni témát választani a választott konzulenssel és a szakfelelőssel történő egyeztetést követően.

A 2021/22. évi nyári szakdolgozati témajavaslatok erre a linkre kattintva érhetők el.

(A táblázatban azon témák, melyek mellett hallgatói név látható, már nem választhatók korábbi egyeztetések alapján.)

A Feladat-kiíró lapot ezen a linken tölthetik le.

A Feladat-kiíró lapot két példányban kell kitölteni, majd a konzulenssel való aláíratás után a tanszéki ügyintézőnek eljuttatni (postán vagy személyesen).

A Tanszéktől a szakfelelősi jóváhagyást követően a hallgató egy példányt visszakap a lapokból, melyet a szakdolgozatába a megfelelő helyre beköttet, a másik példányt az ügyintéző az irattárba rendezi.

A lapok leadási határideje az őszi szakdolgozatkurzus esetén adott naptári év május 1-31-ig tartó időszaka, a tavaszi szakdolgozatkurzus esetén január 1-31-ig tartó időszak.

A belső konzulenssel a hallgató veszi fel a kapcsolatot, míg az opponensi feladatokra a belső konzulens kér fel kollégát.

(Azon hallgatóknak, akik 2021/22. tanév II. félévében adják le a szakdolgozatukat, nem kell a Feladat-kiíró lap, ez a változás a jelenlegi félévtől lépett életbe.)

 

2021/22. nyári záróvizsgaidőszak / szakdolgozat leadás

 

Szakdolgozat leadási határidő AK minden szak: 2022. május 23. 12.00

A dolgozatokat és a kötelező mellékleteket a diplomafeltöltő felületen on-line fel kell tölteni, illetve egy köttetett példányt és a kötelező mellékletet a záróvizsgát szervező tanszéken kell leadni.

 

ZV jelentkezés: 2022. április 25. 06:00 - 2022. május 09. 23:59 (hétfő - hétfő)

ZV időszak: 2022. június 27. - 2022. július 06. (hétfő- szerda)

 

A hallgatónak a bírálatot legkésőbb öt nappal a záróvizsga napja előtt meg kell ismernie.

A záróvizsgák időpontjáról, helyszínéről és beosztásáról legkésőbb a záróvizsga előtt 10 nappal adunk tájékoztatást.

 

Hallgatói klubkoncert 2022. szeptember 28.
Kutatók Éjszakája 2022. szeptember 30. 13:30 - 23:55
Hallgatói klubkoncert 2022. október 5.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 12.