Radó Általános Iskola és EGYMI tájékoztató

 

Tisztelt Hallgatók!

 

A Győri Tankerületi Központ iránymutatása alapján a köznevelési intézményekben gyakorlatukat teljesítő hallgatók belépésével kapcsolatban az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni Önöket:

 

Az emberi erőforrások minisztere által kiadott, a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről szóló 29/2021. (XI. 19.) EMMI határozat 1. pontja szerint a köznevelési intézménybe történő belépés csak az alábbi dokumentumok valamelyikének felmutatásával és ellenőrzésével engedélyezhető:

  1. a)   a Covidl9-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covidl9-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid- igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendeletszerinti uniós digitális Covid- igazolvány,
  2. b)   a koronavirus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletszerinti védettségi igazolvány, illetveapplikáció,
  3. c)  az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány- ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz — vagy
  4. d)  az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította

A fentiek alapján a Radó Tibor Általános Iskola és EGYMI jelenleg csak olyan hallgatót tud fogadni, aki a koronavírus elleni védettségét igazolta (pl. védettségi igazolvány bemutatásával, vagy applikáció segítségével stb.).

Kérjük a fentiek figyelembe vételét és betartását.

Dr. Verebélyi Gabriella

GyP Tanszék tanszékvezető

 

 

Téli-tavaszi nyitvatartási rend 2022. december 22. - 2023. február 5.
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.
AK, ESK diplomaátadó 2023. február 17. 14:00 - 16:00