SZAKDOLGOZAT LEADÁS - 2017/2018. tavaszi félév

Kedves végzős Hallgatók! Kérem, hogy a szakdolgozat leadásánál az alábbiakat szíveskedjenek betartani! -        Leadás határideje: 2018. május 14....

SZAKDOLGOZAT LEADÁS - 2017/2018. tavaszi félév

Köszöntjük a Gyógypedagógia Tanszéken!

A Gyógypedagógia Intézeti Tanszékről  A  Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karon a Gyógypedagógia, Tanulásban akadályozottak pedagógiá...

Köszöntjük a Gyógypedagógia Tanszéken!

Köszöntjük a Gyógypedagógia Tanszéken!

A Gyógypedagógia Intézeti Tanszékről

  Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karon a Gyógypedagógia, Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos alapképzés 2001-ben indult. A képzés szervezésében  kimagasló szerepe volt Kovátsné Dr. habil Németh Mária főiskolai tanárnak, az akkori Neveléstudományi Intézet vezetőjének, aki kezdeményezte, hogy az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar szellemi és oktatói támogatásával a képzés meginduljon.

 

Ennek megfelelően a kezdetekben magas hallgatói létszámot befogadó képzés a Pedagógia Tanszék irányításával és szervezésében működött.

 

A képzés kezdő szakaszában a speciális gyógypedagógiai tárgyakat meghívott előadók  és az indító főiskolai kar más tanszékeinek oktatói látták el.

 

A nappali tagozaton induló  tanító-gyógypedagógus képzésben résztvevők 2007-ben vehettek át először diplomát. A levelező tagozatokon a képzés egy szakon folyt, a már pedagógus végzettséggel rendelkezők részére rövidített képzési idővel.

 

A Főiskolai Kar vezetősége 2006. márciusában létrehozta a Gyógypedagógia Tanszéket, majd a 2007. januárjában a Neveléstudományi Intézetbe integrálta. A bolognai rendszerű BA szintű  egy szakos gyógypedagógus alapképzés új képzési struktúrával indult. Új oktatók léptek be a képzésbe, a Gyógypedagógia Tanszék létszáma gyarapodott. 2007-ben a karon folyó akkreditációban a képzés megerősödött az akkreditációs jelentés kedvező minősítésével.

 

2011-ben beindult a Logopédia szakirányon a képzés, majd 2014-ben kibocsátottuk az első logopédiai diplomával rendelkező szakembereket, akik országos szinten is keresettek a beszéd-rendellenességgel és a pszichikus fejlődés zavaraival küzdő gyermekek és tanulók ellátásában.  

 

A jelenlegi Neveléstudományi és Szociális Képzési Tanszék Gyógypedagógiai Tanszék szakmai és képzési  törekvését a hagyományőrzés, az integráció, innováció szavak tartalma határozza meg. A gyógypedagógiai hagyomány a szemlélet és attitűd átadásában jelenik meg. Ezek az értékek a tananyagon és a szakmai jártasságon túlmutatóan határozzák meg a gyógypedagógus-képzést.  Ennek megvalósításához esélyt ad az oktatói kör egységessége és elkötelezettsége.

 

Szenátusi ülés 2018. december 17. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2018. december 22. 00:00 - 2019. december 1. 23:55
Munkaszüneti nap 2018. december 24.
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.