Pályázat tanársegéd munkakör betöltésére

sze_logo_fekvo_RGB_AK.png

 

AK-GYT - PÁLYÁZAT TANÁRSEGÉD MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Széchenyi István Egyetem

Apáczai Csere János Kar
Gyógypedagógia Tanszék

pályázatot hirdet

TANÁRSEGÉD

munkakör betöltésére

 

(106.sz. pályázat)

Munkaviszony időtartama:

Határozott idejű 2021.09.01-2022.08.31 –ig

 

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Heti munkaidejéből két oktatási félév átlagában 12 órát tanítási tevékenységre fordít; részvétel a diplomatervek, szakdolgozatok konzultációs feladataiban; részvétel a hallgatói tehetséggondozásban, TMDK témák kijelölése és a hallgatók ezirányú munkájának irányítása; részvétel a tudományos munkában és felkészülés saját kutatási terület kialakítására.

Gyógypedagógia szak tanulásban akadályozottak szakirányon a motoros képességek fejlesztésével és a korai intervenciós ellátással kapcsolatos kurzusok oktatása. Részvétel a szakhoz köthető alkalmassági vizsgán. Szakmai napok szervezése a hallgatóknak. Részvétel a Gyógypedagógia kutatócsoport szakmai munkájában.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus végzettség
 • Gyógypedagógia ellátás terén többéves munkatapasztalat
 • Doktori képzés előzetes megkezdése
 • Legalább egy idegen nyelven a szakirodalom kutatáshoz megfelelő nyelvismeret
 • Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

 

 

 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos és szomatopedagógia szakos tanár végzettség
 • Gyógypedagógus, autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakirányú végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását)
 • Pályázati adatlap (az adatlap mintáját a hr[kukac]sze.hu e-mail címről kell kérni)
 • Tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában)
 • Szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata
 • A pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a hr[kukac]sze.hu e-mail címről kell kérni)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen
 • Igazolás a doktori képzés megkezdéséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 106/2021, valamint a munkakör megnevezését: TANÁRSEGÉD

 

és

 

 • Elektronikus úton a hr[kukac]sze.hu e-mail címen keresztül

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Téli-tavaszi nyitvatartási rend 2022. december 22. - 2023. február 5.
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.
AK, ESK diplomaátadó 2023. február 17. 14:00 - 16:00