Záróvizsga információk

Az alábbiakban fontos információkat olvashat a Gyógyedagógia BA szak záróvizsgáival kapcsolatban.

 

2021/22. nyári záróvizsga időszak

Szakdolgozat leadási határidő AK minden szak: 2022. május 23. 12.00 óra

A dolgozatokat és a kötelező mellékleteket a diplomafeltöltő felületen on-line fel kell tölteni, illetve egy köttetett példányt és a kötelező mellékletet a záróvizsgát szervező tanszéken kell leadni.

 

ZV jelentkezés: 2022. április 25. 06:00 - 2022. május 09. 23:59 (hétfő - hétfő)

ZV időszak: 2022. június 27. - 2022. július 06. (hétfő- szerda)

 

A szakdolgozat védés beosztását ezen a linken érik el.

A tételekből való vizsgázás beosztását ezen a linken érik el. 

 

Általános tudnivalók

A záróvizsgára történő jelentkezés első lépése, hogy a hallgató jelzi szándékát a Neptun rendszerben a "Záróvizsga jelentkezési időszakra" történő jelentkezéssel ("Ügyintézés / Záróvizsgák" menüpont). Azoknak a hallgatóknak is jelentkezni kell a Neptun rendszerben, akik már abszolvált státuszban vannak, de szeretnék az adott záróvizsga időszakban letenni a záróvizsgát. 

A jelentkezését csak egy, megfelelő időszakhoz nyújtsa be:

  • Normál idejű és menetű záróvizsga esetén a normál nyári záróvizsgára való jelentkezés
  • A szakirányú továbbképzések hallgatói számára szakonkénti értesítés alapján történik a jelentkezés.

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

- az Egyetemen megszerzett végbizonyítvány (a tantervben előírt  kötelező és választható tárgyak teljesítése)

- a szakdolgozat beadása

- befejezett és elfogadott kötelező szakmai gyakorlat

- a fizetési kötelezettségek teljesítése.

 

A hallgatónak a konzulens és az opponens által írt bírálatot legkésőbb öt nappal a záróvizsga napja előtt meg kell ismernie.

A konzulens és az opponens (belső és külső bírálatok) által megírt bírálatokat a Neptun rendszerből tölthetik le a hallgatók. A bírálatokon szereplő egy-egy kérdést a védéshez készített ppt-n meg kell jeleníteni, illetve a védés során szóban azokat megválaszolni.

A védéshez használandó ppt formátum innen letölthető.

A kész ppt-ket küldjék el a gubucz.krisztina@sze.hu email címre 2022. június 22-ig. 

A záróvizsga két részből tevődik össze. Az első része a szakdolgozat védés, mely során a hallgató 10 perces prezentációt tart és válaszol a konzulens és az opponens által írásban feltett kérdésekre, valamint a bizottság szóban feltett kérdéseire további 3-5 percben.

A második rész a tételekből való szóbeli vizsgázás, mely egy általános gyógypedagógiai tételsorból, illetve egy szakirányrú tételsorból áll.

A korábbiak szerint a védés és a tételekből való szóbeli vizsga két különböző napra tevődik. Ezek pontos időpontjáról, helyszínéről és beosztásáról legkésőbb a záróvizsga előtt 10 nappal adunk tájékoztatást.

Záróvizsga tételsorok innen letölthetők 

Mindenkire az a záróvizsga tételsor vonatkozik, amelyik tanévben beíratkozott az egyetemre, kérjük, legyen figyelemmel a tételsor megnevezésében feltüntetett évszámokra!

A záróvizsgával kapcsolatos egyéb információkhoz kérjük, tanulmányozza a kari és egyetemi szabályzatok releváns részeit:

Záróvizsgaszabályzat 5. §

Tanulmányi és Vizsga Szabályzat 79§ - 83§

 

A hallgatók kötelesek a záróvizsga megkezdése előtt 20 perccel megjelenni a vizsga helyszínén.

 

Amennyiben további kérdései vannak a záróvizsgával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Gyógypedagógia Tanszék igazgatási ügyintézőjével a következő e-mail címek valamelyikén:

gubucz.krisztina@sze.hu  vagy gyogyped@sze.hu

 

Téli-tavaszi nyitvatartási rend 2022. december 22. - 2023. február 5.
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.
AK, ESK diplomaátadó 2023. február 17. 14:00 - 16:00