Logopédia alkalmassági vizsga 2017/2018 őszi félév

Kedves Hallgatók! A kísérőlevél és orvosi igazolás az alkalmassági vizsgához a következő helyen érhető el: http://gyogyped.sze.hu/downloadmanager/...

Logopédia alkalmassági vizsga 2017/2018 őszi félév

Köszöntjük a Gyógypedagógia Tanszéken!

A Gyógypedagógia Intézeti Tanszékről  A  Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karon a Gyógypedagógia, Tanulásban akadályozottak pedagógiá...

Köszöntjük a Gyógypedagógia Tanszéken!

Köszöntjük a Gyógypedagógia Tanszéken!

A Gyógypedagógia Intézeti Tanszékről

  Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karon a Gyógypedagógia, Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos alapképzés 2001-ben indult. A képzés szervezésében  kimagasló szerepe volt Kovátsné Dr. habil Németh Mária főiskolai tanárnak, az akkori Neveléstudományi Intézet vezetőjének, aki kezdeményezte, hogy az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar szellemi és oktatói támogatásával a képzés meginduljon.

 

Ennek megfelelően a kezdetekben magas hallgatói létszámot befogadó képzés a Pedagógia Tanszék irányításával és szervezésében működött.

 

A képzés kezdő szakaszában a speciális gyógypedagógiai tárgyakat meghívott előadók  és az indító főiskolai kar más tanszékeinek oktatói látták el.

 

A nappali tagozaton induló  tanító-gyógypedagógus képzésben résztvevők 2007-ben vehettek át először diplomát. A levelező tagozatokon a képzés egy szakon folyt, a már pedagógus végzettséggel rendelkezők részére rövidített képzési idővel.

 

A Főiskolai Kar vezetősége 2006. márciusában létrehozta a Gyógypedagógia Tanszéket, majd a 2007. januárjában a Neveléstudományi Intézetbe integrálta. A bolognai rendszerű BA szintű  egy szakos gyógypedagógus alapképzés új képzési struktúrával indult. Új oktatók léptek be a képzésbe, a Gyógypedagógia Tanszék létszáma gyarapodott. 2007-ben a karon folyó akkreditációban a képzés megerősödött az akkreditációs jelentés kedvező minősítésével.

 

2011-ben beindult a Logopédia szakirányon a képzés, majd 2014-ben kibocsátottuk az első logopédiai diplomával rendelkező szakembereket, akik országos szinten is keresettek a beszéd-rendellenességgel és a pszichikus fejlődés zavaraival küzdő gyermekek és tanulók ellátásában.  

 

A jelenlegi Neveléstudományi és Szociális Képzési Tanszék Gyógypedagógiai Tanszék szakmai és képzési  törekvését a hagyományőrzés, az integráció, innováció szavak tartalma határozza meg. A gyógypedagógiai hagyomány a szemlélet és attitűd átadásában jelenik meg. Ezek az értékek a tananyagon és a szakmai jártasságon túlmutatóan határozzák meg a gyógypedagógus-képzést.  Ennek megvalósításához esélyt ad az oktatói kör egységessége és elkötelezettsége.

 

Munkaszüneti nap 2017. október 23.
Elektronikus ZH nap 2017. október 25.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. október 27. - 2017. október 28.